Díjak

A megbízási díjakról és a megbízás ellátásával felmerülő egyéb költségekről előzetesen, részletes és teljes körű tájékoztatást adok Ügyfeleimnek.

Polgári peres eljárások esetén a munkadíj a perérték meghatározott százalékában kerül megállapításra.

Büntető ügyekben és peren kívüli eljárás esetén az ügy jellegétől és komplexitásától függő, annak egyedi sajátosságaira figyelemmel kialakított munkadíj kerül megállapításra.

Gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek és vállalkozók számára, a hosszú távú együttműködés jegyében, a gazdaságosság szempontjait szem előtt tartó havi átalánydíjas szerződéses konstrukció lehetőségét ajánlom.

Az ügyvédi munkadíj előre fizetendő, azonban az ügyfél egyedi körülményeire figyelemmel részletfizetés is kiköthető.
Alanyi ÁFA-mentességemre tekintettel a jogi szolgáltatás díjáról szóló számla kiállításakor Ügyfeleim mentesülnek az általános forgalmi adó megfizetése alól.

© Copyright 2010 Dr. Dobos Livia Kinga egyéni ügyvéd | Készítette: Isystem