Büntetőjog:

A büntetőeljárás valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig vállalok jogi tanácsadást, megbízás alapján ellátom a terhelti és sértetti képviseletet.

Polgári jog, szerződések:

A gazdasági élet szereplői és magánszemélyek részére vállalom:

Irodám tevékenységei közé tartozik továbbá:

Családi jog:

A családi jog keretében vállalom:

Öröklési jog:

Az öröklési jog keretében vállalom:

Ingatlanjog:

Az ingatlanjog területén az igények felmérésétől az okiratszerkesztésen át, a teljeskörű ingatlan-nyilvántartási ügyintézéséig komplex jogi szolgáltatást nyújtok az alábbi jogügyletekhez:

Fenti jogügyletek során ellátom Ügyfeleim teljes képviseletét a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban, naprakész tájékoztatást nyújtok az adó- és illetékfizetési kötelezettség mértékéről.

Kártérítési jog:

Ellátom Ügyfeleim képviseletét személyiségi jogok megsértéséből, munkabalesetből, közlekedési balesetből, szerződésszegésből, továbbá bármely károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése során.

Munkajog:

Rendelkezésére állok munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos bármely jogi kérdésben, különösen a jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perképviselet ellátása területén a munkaügyi jogvitákban.

Társasági jog, cégjog:

Irodám széles körben foglalkozik gazdasági társaságok, így közkereseti-, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, valamint egyéni cégek alapításával, melynek keretében elkészítem a társaságok létesítő okiratát és valamennyi szükséges dokumentumot, továbbá ellátom a társaságok képviseletét a cégbejegyzési eljárás során.

Vállalom a társaságok módosításával, átalakulásával (összeolvadás, beolvadás, szétválás) végelszámolásával kapcsolatos okiratanyag elkészítését, a társaság képviseletét a változásbejegyzési eljárás során, továbbá jogi segítséget nyújtok a csőd- és felszámolási eljárás megindításához.
 

© Copyright 2010 Dr. Dobos Livia Kinga egyéni ügyvéd | Készítette: Isystem